ČSOB pomáhá regionům

Děkujeme ČSOB za finanční dar a všem, kteří nás podpořili v rámci tohoto projektu

  • hlasováním v boji o divokou kartu
  • finančními příspěvky
  • pomocí při jeho realizaci