Poděkování

Děkujeme rodičům na všechny sponzorské dary pro naše dětské skupiny.

Zajíčci i Berušky :-)