Poděkování

Děkujeme rodičům na sponzorské dary pro naše dětské skupiny....děti měly krásného Ježíška

Zajíčci i Berušky :-)