Zajíčci

Kdo o děti pečuje

Dubovči Kateřina

kvalifikovaná chůva

Valentová Helena

kvalifikovaná chůva

Kudrnková Zdeňka

kvalifikovaná chůva

Telefon: 466 798 552, 731 549 581

Zajíčci

Našim cílem je připravit pro děti bezpečné prostředí a nabízet příležitosti jak poznávat, přemýšlet, chápat sebe a svět kolem nás. Chceme, aby přechod z domácí prostředí do prvního dětského kolektivu proběhl co nejpřirozeněji a v bezpečném prostředí. Uspokojujeme základní potřeby dětí, upevňujeme hygienické a stravovací návyky, vytváříme kamarádské prostředí. Všechny naše činnosti probíhají hravou formou a jsou opakovány tak dlouho, až si je děti osvojí. Našim záměrem je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální.


Kontaktní mailová adresa hcempirkova@ratolest.eu

Režim dne v dětské skupině

od 6,15 hod.          postupný příjem dětí, osobní hygiena, snídaně, volná herna

8,30  hod.               svačinka

8,50  hod.               ranní cvičení, skupinové aktivity – rozumová, hudební, výtvarná, pracovní a tělesná výchova         

9,20  hod.               osobní hygiena, příprava na pobyt venku

9,30  hod.               pobyt venku – zahrada nebo tematická vycházka do okolí

10,45 hod.              oběd, osobní hygiena, ukládání ke spánku

11,30 hod.              spánek, polední klid

14,00 hod.              postupné vstávání, osobní hygiena

14,15 hod.              svačinka

do 16,15 hod.      čtení pohádek, volná hra, od jara do podzimu pobyt na zahradě podle počasí, postupný odchod dětí domů

Jak to u nás vypadá