Ke stažení

Mimořádné pokyny pro obnovení provozu dětských skupin (informace pro rodiče)

 

 • Provoz dětských skupin bude obnoven od 11. 5. 2020 s omezenou kapacitou 15 dětí v jedné dětské skupině. Provozní doba 6,15 – 16,15 hod je nezměněna.
 • Od 4. 5. 2020 nemusí mít děti v dětské skupině roušky. Výjimka se týká pouze dětí
  a prostor (vnitřních a venkovních) dětské skupiny, ne doprovodu (rodičů)!
 • Zřizovatel schválil odpuštění školného za dobu, kdy byly dětské skupiny z důvodu vládních opatření zavřené, tedy od 16. 3. do 10. 5. 2020.  Školkovné bude rodičům vráceno do 31. 5. 2020.
 • Rodiče budou předem telefonicky poučeni o hygienicko-epidemiologických opatřeních pro možný návrat dítěte do dětské skupiny.
 • Rodič před zahájením docházky dítěte do skupiny vyplní Čestné prohlášení
  zákonných zástupců (ke stažení níže), které přinese vyplněné v den nástupu nebo ho vyplní na místě vlastní propiskou.  
 • Rodiče vstupují do dětské skupiny pouze jednotlivě, dítě doprovází vždy jen jedna dospělá osoba s rouškou či jinou ochrannou pomůckou chránící ústa a nos, dále u vstupu do budovy použijí dezinfekci na ruce. Rodiče před budovou či na zahradě dodržují 2 m odstup od jiných osob.
 • Před vstupem do dětské skupiny bude dítěti změřena teplota bezkontaktním teploměrem. V případě i jen zvýšené teploty nebude dítě do dětské skupiny přijato. 
 • Do odvolání je pobyt dítěte ve skupině možný pouze ve vlastním vhodném oblečení pro celodenní pobyt. Rodiče dětem zajistí i dostatečné množství náhradního oblečení.
 • Do odvolání není možné nechávat v prostorech dětských skupin hračky, kola, odrážedla, autosedačky, kočárky, přilby aj.
 • Doporučujeme rodičům zvážit návrat dítěte do dětské skupiny, pokud patří jakákoliv osoba, která s dítětem žije ve společné domácnosti, mezi osoby z rizikové skupiny.
 • Osoby s rizikovými faktory:

  Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

  1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

  2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

  3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

 • Porucha imunitního systému, např.
  • při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  • při protinádorové léčbě,
  • po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 • Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

 

V Pardubicích dne 5. 5. 2020                       Bc. Hedvika Cempírková, MBA - ředitelka