Berušky

Kdo o děti pečuje

Löwingerová Iveta

Kudrnková Zdena

Marešová Ladislava

Telefon: 466 798 551, 734 542 532

Berušky

 

Jsme první zařízení, které přijímá děti z domácího prostředí do kolektivního. Snažíme se jim proto tento přechod usnadnit a zároveń je připravit pro pobyt v mateřské školce. Staráme se o základní potřeby dětí, vedeme je k samostatnosti. Hravou formou u dětí rozvíjíme oblast rozumovou, tělesnou, citovou a pracovní. Učíme děti soužití v kolektivu, přihlížíme k jejich individualitě a schopnostem. Hra dětí je součástí všech našich aktivit. Chceme, aby pro ně byla nejen zábavou, ale i přínosem. Intezivní komunikace a  spolupráce s rodiči je pro nás samozřejmostí.


Kontaktní mailová adresa hcempirkova@ratolest.eu


Režim dne v dětské skupině

od 6,15 hod.          postupný příjem dětí, osobní hygiena, snídaně, volná herna

8,30  hod.               svačinka

8,50  hod.               ranní cvičení, skupinové aktivity – rozumová, hudební, výtvarná, pracovní a tělesná výchova         

9,20  hod.               osobní hygiena, příprava na pobyt venku

9,30  hod.               pobyt venku – zahrada nebo tematická vycházka do okolí

10,45 hod.              oběd, osobní hygiena, ukládání ke spánku

11,30 hod.              spánek, polední klid

14,00 hod.              postupné vstávání, osobní hygiena

14,15 hod.              svačinka

do 16,15 hod.         čtení pohádek, volná hra, od jara do podzimu pobyt na zahradě podle počasí, postupný odchod dětí domů

Jak to u nás vypadá