Berušky

Kdo o děti pečuje

Löwingerová Iveta

Kudrnková Zdena

Marešová Ladislava

Telefon: 466 798 551, 734 542 532

Berušky

 

Jsme první zařízení, které přijímá děti z domácího prostředí do kolektivního. Snažíme se jim proto tento přechod usnadnit a zároveň je připravit pro pobyt v mateřské školce. Staráme se o základní potřeby dětí, vedeme je k samostatnosti. Hravou formou u dětí rozvíjíme oblast rozumovou, tělesnou, citovou a pracovní. Učíme děti soužití v kolektivu, přihlížíme k jejich individualitě a schopnostem. Hra dětí je součástí všech našich aktivit. Chceme, aby pro ně byla nejen zábavou, ale i přínosem. Intezivní komunikace a  spolupráce s rodiči je pro nás samozřejmostí.


Kontaktní mailová adresa hcempirkova@ratolest.eu


Režim dne v dětské skupině

je stanoven orientačně a flexibilně přizpůsobován aktuálním potřebám dětí a dennímu programu.

od 6,15 hod.           postupný příjem dětí, osobní hygiena, snídaně, volná hra

7,00 hod.                postupné podávání snídaně, pokračování volné hry,

                               dobrovolné využití herních koutků - puzzle, vkládačky, kreslení, prohlížení knížek, rozmanité stavebnice

8,20 hod.                úklid herny, vítaní dne v kruhu, opakování průběhu dne pomocí obrázků/piktogramů

8,30 hod.                osobní hygiena, svačinka

9,00 hod.                osobní hygiena, řízené aktivity zaměřené na rozumovou, hudební, výtvarnou a tělesnou výchovu dětí 

                               (v případně výtvarné činnosti postupně tvoříme už od rána a posouváme svačinku)

9,25 hod.                osobní hygiena, příprava na pobyt venku

9,40 hod.                pobyt venku – zahrada (jaro až podzim) nebo tematická vycházka do okolí,

                               v případě nepříznivého počasí střídaní volné hry a řízené aktivity ve třídě

10,40 hod.              návrat z pobytu venku, osobní hygiena              

10,55 hod.              oběd

11,25 hod.              osobní hygiena, příprava na odpočinek

11,35 hod.              čtení pohádky, spánek

14,00 hod.              postupné vstávání, osobní hygiena, oblékání

14,15 hod.              svačinka, osobní hygiena

14,35 - 16,00 hod.  volná hra s individuálním využití herních koutků

                               (modelování, tiskání, čtení, navlékání, kreslení, pohybové činnosti)

                               od jara do podzimu pobyt na zahradě podle počasí

                               postupný odchod dětí domů, rozloučení

Jak to u nás vypadá