Cena služby péče o dítě a stravné

Měsíční poplatek za pobyt dítěte v dětské skupině stanovuje zřizovatel a od 1. 9. 2018 je 2 000,- Kč. Jeho výše je stejná, ať je docházka dítěte celý měsíc nebo jen jeden den.

Od 1. září 2022 je celodenní stravné  35,- Kč/den.

Pokyny k platbě:

Poplatek za pobyt dítěte v dětské skupině v celkové výši 2 770,- Kč je splatný vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce na účet č. 33435561/0100, zpráva pro příjemce je jméno dítěte. Jedná se o pravidelnou zálohovou platbu (2000+35x22), která je vyúčtována po 6 měsících (v březnu a září).