Jak přihlásit dítě do dětské skupiny

Děti přijímá ředitelka zařízení v průběhu celého roku, umisťování dětí závisí na počtu aktuálně uvolněných míst. Největší počet přijatých dětí spadá do měsíce září v návaznosti na odchod dětí do MŠ. Do dětských skupin se přijímají zdravé děti ve věku od 1 a půl roku zpravidla do 3 let, podle pořadí podaných přihlášek. (Čím dříve je podána přihláška, tím větší je šance na umístění dítěte.) Přijímání dětí do dětských skupin nepodléhá ustanovením Správního řádu.

Vyplněnou přihlášku, kterou naleznete v záložce ke stažení, doručte k nám do Ratolesti, a to buď mailem nebo osobně. Každý rok obvykle v měsíci květnu, pořádáme den otevřených dveří, při kterém si můžete prohlédnout naše prostory a získat cenné informace. O přesném datu včas informujeme na našem webu.