Zajíčci

Kdo o děti pečuje

Dubovči Kateřina

Valentová Helena

Marciová Iveta

Telefon: 466 798 552, 731 549 581

Zajíčci

Naší prioritou jsou šťastné a spokojené děti v prostředí naplněném pohodovou, klidnou a vstřícnou atmosférou. Zásadní je pro nás spolupráce s rodinou, aby přechod z domácího prostředí do prvního dětského kolektivu proběhl co nejpřirozeněji. Podporujeme kamarádské vztahy mezi dětmi, upevňujeme hygienické a stravovací návyky. Děti rozvíjíme po stránce fyzické, psychické i sociální, a to formou hry. Respektujeme jejich osobnost, podporujeme je v pochopení sama sebe a světa okolo nich. Díky pravidelnému režimu a jasným pravidlům vytváříme u dětí pocit bezpečí, důvěry a jistoty. Prostředí dětské skupiny je podnětné a bezpečné, uzpůsobeno tak, aby vyhovovalo i nejmenším dětem. Herna je vybavena hračkami a pomůckami, oddělená ložnice nabízí klid při poledním odpočinku. Na velké, oplocené zahradě jsou tartanové dráhy s vestavěnou trampolínou, pískovištěm a mlhovištěm. 


Kontaktní mailová adresa hcempirkova@ratolest.eu

Režim dne v dětské skupině

je stanoven orientačně a flexibilně přizpůsobován aktuálním potřebám dětí a dennímu programu.

od 6,15 hod.           postupný příjem dětí, osobní hygiena, snídaně, volná hra

7,00 hod.                postupné podávání snídaně, pokračování volné hry,

                               dobrovolné využití herních koutků - puzzle, vkládačky, kreslení, prohlížení knížek, rozmanité stavebnice

8,20 hod.                úklid herny, vítaní dne v kruhu, opakování průběhu dne pomocí obrázků/piktogramů

8,30 hod.                osobní hygiena, svačinka

9,00 hod.                osobní hygiena, řízené aktivity zaměřené na rozumovou, hudební, výtvarnou a tělesnou výchovu dětí 

                               (v případně výtvarné činnosti postupně tvoříme už od rána a posouváme svačinku)

9,25 hod.                osobní hygiena, příprava na pobyt venku

9,40 hod.                pobyt venku – zahrada (jaro až podzim) nebo tematická vycházka do okolí,

                               v případě nepříznivého počasí střídaní volné hry a řízené aktivity ve třídě

10,40 hod.              návrat z pobytu venku, osobní hygiena              

10,55 hod.              oběd

11,25 hod.              osobní hygiena, příprava na odpočinek

11,35 hod.              čtení pohádky, spánek

14,00 hod.              postupné vstávání, osobní hygiena, oblékání

14,15 hod.              svačinka, osobní hygiena

14,35 - 16,00 hod.  volná hra s individuálním využití herních koutků

                               (modelování, tiskání, čtení, navlékání, kreslení, pohybové činnosti)

                               od jara do podzimu pobyt na zahradě podle počasí

                               postupný odchod dětí domů, rozloučení

Jak to u nás vypadá