Zajíčci

Kdo o děti pečuje

Dubovči Kateřina

Valentová Helena

Marciová Iveta

Telefon: 466 798 552, 731 549 581

Zajíčci

Naší prioritou jsou šťastné a spokojené děti v prostředí naplněném pohodovou, klidnou a vstřícnou atmosférou. Zásadní je pro nás spolupráce s rodinou, aby přechod z domácího prostředí do prvního dětského kolektivu proběhl co nejpřirozeněji. Podporujeme kamarádské vztahy mezi dětmi, upevňujeme hygienické a stravovací návyky. Děti rozvíjíme po stránce fyzické, psychické i sociální, a to formou hry. Respektujeme jejich osobnost, podporujeme je v pochopení sama sebe a světa okolo nich. Díky pravidelnému režimu a jasným pravidlům vytváříme u dětí pocit bezpečí, důvěry a jistoty. Prostředí dětské skupiny je podnětné a bezpečné, uzpůsobeno tak, aby vyhovovalo i nejmenším dětem. Herna je vybavena hračkami a pomůckami, oddělená ložnice nabízí klid při poledním odpočinku. Na velké, oplocené zahradě jsou tartanové dráhy s vestavěnou trampolínou, pískovištěm a mlhovištěm. 


Kontaktní mailová adresa hcempirkova@ratolest.eu

Režim dne v dětské skupině

od 6,15 hod.          postupný příjem dětí, osobní hygiena, snídaně, volná hra

8,30  hod.               svačinka

8,50  hod.               ranní cvičení, skupinové aktivity – rozumová, hudební, výtvarná, pracovní a tělesná výchova         

9,20  hod.               osobní hygiena, příprava na pobyt venku

9,30  hod.               pobyt venku – zahrada nebo tematická vycházka do okolí

10,45 hod.              oběd, osobní hygiena, ukládání ke spánku

11,30 hod.              spánek, polední klid

14,00 hod.              postupné vstávání, osobní hygiena

14,15 hod.              svačinka

do 16,15 hod.      čtení pohádek, volná hra, od jara do podzimu pobyt na zahradě podle počasí, postupný odchod dětí domů

Jak to u nás vypadá